Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV

W dniach od 28.10.2019 do 04.11.2019 w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni odbył się kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV dla 15 uczniów w projekcie „Od teorii do praktyki”.
Gratuluję uczestnikom kursu - uprawnienia elektryczne do 1kv. Wszyscy uczestnicy zdobyli kwalifikacyjne.

Kurs animatora czasu wolnego

W dniach od 27.10.2019 do 30.10.2019 odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni kurs animatora czasu wolnego dla 2 grup po 15 uczniów w projekcie „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku prac.

Wycieczka na Targi Turystyczne

W dniach 18.10.2019 do 20.10.2019 odbyła się Wycieczka na Targi Turystyczne World Travel Show dla 17 uczestników w branży turystycznej projektu „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Wycieczka do Poznania na Targi Fryzjerskie

W dniach od 05.04.2019 do 07.04.2019 odbyła się wycieczka do Poznania na Targi Fryzjerskie – branża fryzjerska w ramach projektu „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” - 17 uczestników.

Kursy i szkolenia w ramach projektu

Realizacja projektu Od teorii do praktyki to nie tylko wsparcie dla uczniów, ale także szkolenia i kursy dla nauczycieli. W miniony weekend trzy nauczycielki zdobyły wiedzę z zakresu animacji czasu wolnego co z pewnością zostanie wykorzystane na zajęciach zawodowych dla naszych hotelarzy

Więcej artykułów…

  1. Rekrutacja
  2. Stypendia