Nr konta  Non Profit

dla wpłat na Radę Rodziców 

71 1090 1971 0000 0001 4362 6100

9.06 egzamny :
15.15 -  geografiar
16.00 -  język plski

Ważna informacja dotycząca legitymacji szkolnych.

lsZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. legitymacje szkolne wydane na drukach szkolnych według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia i opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. 
Legitymacje bez wpisanego nr PESEL traktowane będą jako nieważne i nie będą uprawniać do ulgowych przejazdów. 

Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po wyżej wymieniony wpis.

III dzien absolwenta 2015

Podkategorie