Praca zdalna

praca zdalnaDo dnia 11.04.2021 szkoła pracuje całkowicie w trybie zdalnym. Wszystkie zajęcia odbywają się online na platformie teams. Od 1 kwietnia do dnia 6 kwietnia włącznie trwa przerwa świąteczna.
W okresie od 29.03 do 11.04 pracodawcy zwalniają młodocianego pracownika z obowiązku świadczenia pracy - dotyczy uczniów klas branżowej szkoły I stopnia.
 
 
podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26.03.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19