Wycieczka do Poznania na Targi Fryzjerskie

W dniach od 05.04.2019 do 07.04.2019 odbyła się wycieczka do Poznania na Targi Fryzjerskie – branża fryzjerska w ramach projektu „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” - 17 uczestników.