Kurs barmana

Od 28.02.2020 do 01.03.2020 odbył się kurs barmana w ramach projektu "Od teorii do praktyki" finnasowany z funduszy Unii
Europejskiej.