Kościuszki  33 ,  59-900  Bogatynia
Pn -Pt   7:30  - 15:30
Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni

Praktykach zawodowe - Bogatynia Mobilna Zawodowo VII

praktyki foto1W bieżącym roku szkolnym szesnastu uczniów klas trzecich wzięło udział w miesięcznych praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu Bogatynia Mobilna Zawodowo VII, finansowanego ze środków programu Erasmus +.

Wyjazdy odbyły się do Hiszpanii i na Maltę dla uczniów kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik mechatronik oraz technik hotelarstwa.

Uczniowie przez cztery tygodnie zdobywali doświadczenie zawodowe w zagranicznych firmach, doskonaląc również kompetencje językowe a także ucząc się samodzielności. Pobyt w obcym kraju nawet przez krótki okres, uczy odpowiedzialności i radzenia sobie w nowych sytuacjach.

 

Uczniowie mogli zdobyć nowe umiejętności oraz rozwinąć swoje kompetencje miękkie, takie jak komunikacja międzykulturowa, samodzielność i elastyczność.

Dodatkowo, praktyki zagraniczne pozwoliły uczniom na poszerzenie horyzontów i poznawanie nowych kultur, co przyczynia się do ich osobistego rozwoju. Kontakt z pracownikami zagranicznego przedsiębiorstwa lub instytucji owocował budowaniem wartościowych międzynarodowych relacji.

Wreszcie, uczestnictwo w praktykach zagranicznych przyczyniło się do zwiększenia motywacji i zaangażowania uczniów w procesie nauki, poprzez dostarczenie im praktycznego doświadczenia związanego z ich przyszłym zawodem. To również sprawiło, że uczniowie będą bardziej otwarci na nowe wyzwania i gotowi do podjęcia różnorodnych wyzwań w przyszłości.

Uczestnicy projektu świetnie sobie radzili co zostało dostrzeżone przez naszych zagranicznych partnerów i pracodawców.

Erasmus to nie tylko wsparcie dla uczniów, korzystają także nauczyciele. W bieżącym projekcie zrealizowano jeden wyjazd dla nauczyciela w formie job shadowing, który można uznać, za jedną ze skuteczniejszych metod rozwoju, która od dawna wykorzystywana jest w organizacjach. Proces ten polega na przyglądaniu się pracy innej osoby, obiektywnym obserwowaniu jej oraz wyciąganiem wniosków na jej podstawie. Nasza nauczycielka języka niemieckiego uczestniczyła w takiej formie wsparcia w szkole w Porto, gdzie zapoznała się z systemem edukacji w Portugali, metodami pracy tamtejszych nauczycieli a przy okazji rozwijała swoje kompetencje językowe, przydatne przy pełnieniu funkcji opiekuna w czasie wyjazdów zagranicznych z uczniami. 

Tegoroczna realizacja projektu dobiegła końca, ale już czekamy z niecierpliwością na kolejną edycję w nowym roku szkolnym. 

  praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1praktyki foto1 praktyki foto1

Partnerzy

pge logo citronex logo polskie pomidory logoeltur logo hotel rychło logo hotel interferie logo