Artykuły

Klasa II i IV semestralna - Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

II i IV-semestralna – SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH

1.     Ciosmak Damian

2.     Danilecki Bartosz

3.     Dąbrowska Katarzyna

4.     Kluwak Arkadiusz

5.     Rajski Enryko

6.     Rodzik Piotr

7.     Senator Łukasz

8.     Wysocka Milena