Artykuły

Klasa IIIa Górnik Technicznej Ekspolatacji

 

Klasa IIIa – GÓRNIK TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI

1.     Balcerek Piotr

2.     Bartoszek Jerzy

3.     Jaworski Mieczysław

4.     Konopski Adam

5.     Miernik Jerzy

6.     Mól Marian

7.     Pistiolis Serafin

8.     Rosół Krzysztof

9.     Stankiewicz Grzegorz

10.           Staszczuk Janusz

11.           Szulc Grzogorz

12.           Szymański Zygmunt

13.           Świerczewski Marek

14.           Werner Zbigniew

15.           Wędrychowicz Zbigniew

16.           Wysocki Roman