Egzaminy 2 LO dla dorosłych

9.06 egzamny :
15.15 -  geografiar
16.00 -  język plski

Uwaga Uczniowie!!!

Ważna informacja dotycząca legitymacji szkolnych.

lsZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. legitymacje szkolne wydane na drukach szkolnych według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia i opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. 
Legitymacje bez wpisanego nr PESEL traktowane będą jako nieważne i nie będą uprawniać do ulgowych przejazdów. 

Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po wyżej wymieniony wpis.

IV Edycja Games Night

GamesNight

Podkategorie