Artykuły

Klasa IV semestralna - Szkoła Policealna dla Dorosłych

 

IV-semestralna – SZKOŁA POLICEALNA dla DOROSŁYCH

1.     Biegarczyk Monika

2.     Bielawa Tomasz

3.     Gabinet Wiesław

4.     Lasota Karol

5.     Łochyn Adam

6.     Mielcarz Dominika

7.     Płowuszyńska Ewelina

8.     Rupacz Seweryn

9.     Szpilczak Mieczysław

10.           Zając Konrad