Artykuły

Klasa IIIc - Górnik Technicznej Eksploatacji

 

Klasa IIIc – GÓRNIK TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI

1.     Antos Andrzej

2.     Chomicki Witold

3.     Floryszczak Bogdan

4.     Gawrysiak Kazimierz

5.     Gruszczyński Tadeusz

6.     Janik Andrzej

7.     Jachowiak Marian

8.     Nowak Andrzej

9.     Polanowski Bogdan

10.           Rodzik Janusz

11.           Szczurek Andrzej

12.           Stelmaszczyk Wiesław

13.           Tryc Tadeusz

14.           Wójcicki Krzysztof