Egzaminy 2 LO dla dorosłych

9.06 egzamny :
15.15 -  geografiar
16.00 -  język plski

Uwaga Uczniowie!!!

Ważna informacja dotycząca legitymacji szkolnych.

lsZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. legitymacje szkolne wydane na drukach szkolnych według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia i opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. 
Legitymacje bez wpisanego nr PESEL traktowane będą jako nieważne i nie będą uprawniać do ulgowych przejazdów. 

Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po wyżej wymieniony wpis.

IV Edycja Games Night

GamesNight

„Szkoła zawodowa – mój wybór”.

Komisja powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dokonała oceny prac uczniówgimnazjów i szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach, zgłoszonychdo konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Łącznie zgłoszono 504 prace, w tym 191 prac uczniów gimnazjum i 313 prac uczniów szkółdla młodzieży kształcących w zawodach. Prace przygotowane były w kategoriach: pracapisemna, praca plastyczna i film.

W kategorii film wśród prac zgłoszonych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych najwyżejoceniony został projekt Arkadiusza Rudowicza i uczniów klasy III technikum informatycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni, pod tytułem: „Wybieram szkołę zawodową, bo lepiej być dobrym fachowcem, niż bezrobotnymmagistrem”.

Praca zostały zakwalifikowane do etapu centralnego i przesłana do Ministerstwa EdukacjiNarodowej.

Link do filmu:

https://youtu.be/15mZjYno7wQ

Podkategorie