Klasa wielozawodowa

Nauka zawodu w klasie wielozawodowej odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej w konkretnym zawodzie i trwa 3 lata. Uczeń zostaje w ten sposób młodocianym pracownikiem. Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole natomiast praktyczna nauka zawodu u pracodawcy. Uczniowie co roku wyjeżdżają na miesięczne kursy zawodowe, gdzie zdobywają wiadomości teoretyczne.

Zawody w których kształcimy:

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • fryzjer
  • blacharz samochodowy
  • sprzedawca
  • kucharz
  • murarz - tynkarz
  • lakiernik