Ślusarz

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem:

W ciągu 3 lat nauki w szkole, uczniowie zawodu ślusarz, zdają jeden egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. Jest to:

 • Egzamin M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
  i narzędzi

Ogólna charakterystyka zawodu:

Ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym
i maszynowym. Z tego też względu zawód ślusarz ma szerokie zastosowanie
w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania połączeń;
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Praktyki zawodowe:

Warsztaty szkolne

Perspektywy zawodowe:

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej       

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konstrukcje maszyn
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  - zajęcia praktyczne