Technik mechanik

Kwalifikacje, jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem        

 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • Organizacja i nadzór procesów produkcji maszyn i urządzeń

Ogólna charakterystyka zawodu

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje umiejętności w zakresie: użytkowania obrabiarek skrawających, projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego

Umiejętności absolwenta     

 • Montaż maszyn i urządzeń
 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • Nadzorowanie przebiegu produkcji
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • Wykonywanie połączeń materiałów
 • Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Praktyki zawodowe  

Famago, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Perspektywy zawodowe      

Typowymi miejscami pracy dla technika mechanika są:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • zakłady budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców,
 • wszystkie zakłady przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie), naprawczych (w narzędziowniach), prototypowniach,
 • zakłady przemysłowe, zakłady mechaniczne,
 • zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze.

W przypadku kontynuacji nauki na uczelniach wszystkie kierunki związane z : energetyką, budową maszyn, zarządzaniem produkcją.

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn
 • Technologia montażu maszyn i urządzeń
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Organizacja procesów produkcji
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Przedmioty zawodowe praktyczne 

 • Konstrukcje maszyn
 • Technologia mechaniczna
 • Procesy produkcji
 • Techniki wytwarzania