Technik Hotelarstwa

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem         

1.         Planowanie i realizacja usług w recepcji

2.         Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Ogólna charakterystyka zawodu

Technik hotelarstwa to kierunek przygotowujący zarówno do prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich, jak i wykonywania prac związanych z obsługą gości. W trakcie zajęć uczeń nabywa umiejętności rezerwowania miejsc, prowadzenia recepcji, przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości, przygotowywania i podawania posiłków w obiekcie hotelowym oraz przyjmowania i realizacji zamówień na dodatkowe usługi hotelarskie. Technik hotelarstwa pozyskuje wiedzę i zapoznaje się z zasadami funkcjonowania hoteli, pensjonatów, agencji turystycznych oraz firm cateringowych w Polsce i za granicą.

Umiejętności absolwenta     

Absolwent po zakończeniu nauki w technikum umie:

 • dobierać oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości;
 • stosować instrumenty promocji usług hotelarskich;
 • sporządzać dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich;
 • udzielać informacji turystycznej;
 • sporządzać dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.
 • rozróżniać rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie;
 • przygotowywać jednostki mieszkalne do przyjęcia gości;
 • przestrzegać procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości;
 • rozróżniać formy i przestrzega zasad podawania śniadań;
 • rozróżniać bieliznę i zastawę stołową.

Praktyki zawodowe  

Hotele i pensjonaty oraz jednostki świadczące usługi hotelarskie. Szkoła współpracuje w tym zakresie z Domem Turysty w Zgorzelcu, Hotelem Pawłowski w Zgorzelcu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Kołobrzegu.

Perspektywy zawodowe

Technik hotelarstwa może podjąć pracę w:

 • hotelach, hostelach, zajazdach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, sanatoriach, pensjonatach,
 • agencjach turystycznych, biurach podróży, centrach informacji turystycznej i firmach cateringowych,
 • bazie ruchomej: promowej, kolejowej, lotniczej,
 • w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
 • pracować na stanowisku konsjerża,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 • organizacja pracy w hotelarstwie
 • działalność recepcji
 • usługi żywieniowe w hotelarstwie
 • marketing usług hotelarskich
 • podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
 • język angielski zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne 

 • techniki pracy w hotelarstwie
 • obsługa konsumenta
 • obsługa informatyczna w hotelarstwie
 • praktyki zawodowe