Technik Informatyk

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem:        

 • E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • E.14.Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik informatyk zajmuje się obsługą nowych technologii w bardzo szerokim zakresie. W związku z rozwojem i upowszechnieniem technologii informacyjnej informatyka stała się nieodzownym elementem przemysłu i handlu, skutecznie wspomagając zarządzanie

Absolwent technikum informatycznego posiada wiedzę w różnych specjalizacjach poczynając od diagnozy, naprawy i eksploatacji sprzętu komputerowego przez projektowanie i montaż sieci do stworzenia stron WWW, programowania i administrowania aplikacjami internetowymi i bazami danych.

 Umiejętności absolwenta     

Absolwent kierunku technik informatyk jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montaż, diagnostyka, naprawa i eksploatacja komputera oraz urządzeń peryferyjnych;
 • projektowanie, wykonywanie i administrowanie lokalnych sieci komputerowych
 • projektowanie i administrowanie bazami danych
 • tworzenie, administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi           

 Praktyki zawodowe  

Gwarantowane przez szkołę w miejscowych zakładach pracy i serwisach komputerowych.

Perspektywy zawodowe      

Technik informatyk może znaleźć pracę nie tylko w przedsiębiorstwach informatycznych, ale wszędzie tam gdzie potrzebna jest fachowa wiedza informatyczna, która pozwala na zostanie profesjonalistą o wysokiej pozycji rynkowej. Absolwent ma również możliwości rozwijanie się dalej na technicznych uczelniach wyższych

 Osiągnięcia    

Laureaci konkursów "Mistrz w Zawodzie"

2014 - II Miejsce - Region Jelenia Góra

2015 - III Miejsce - Region Jelenia Góra

Uczniowie w ramach projektu badawczego stworzyli model komputerowy chłodzony olejem, wykonali szkolny radiowęzeł oraz stworzyli w szkole sieć WIFI

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy

Przedmioty zawodowe praktyczne 

 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych