KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

DATA WYDARZENIE
04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
07.09.2017 Zebrania z rodzicami 16.00 1 klasy T, 16.30 ZSZ oraz pozostałe klasy
14.09.2017 Rada Pedagogiczna
13.10.2017 Dzień  Komisji Edukacji Narodowej (APEL)
01.11.2017 Wszystkich Świętych
11.11.2017 Święto Odzyskania Niepodległości – apel? Gazetka?
15.11.2017 Wystawienie propozycji ocen w klasach: IV technikum
15.11.2017 Zebrania z rodzicami klas IV
04.12.2017 Święto szkoły
08.12.2017 Wystawienie propozycji ocen w pozostałych klasach
13.12.2017 Zebrania z rodzicami
15.12.2017 Wystawienie ocen w klasach IV technikum
18.12.2017 Zmiana planu w klasach IV
20.12.2017 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna
22.12.2017 Koniec I semestru w klasach: IV technikum
23.12.2017 -01.01.2018 Zimowa przerwa świąteczna
10.01.2018 Wystawienie ocen w pozostałych klasach
12.01.2018 Koniec I semestru w pozostałych klasach – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
15.01 – 28.01. 2018 Ferie zimowe
23.03.2018 Wystawienie propozycji ocen w klasach, IV technikum
23.03.2018 Zebrania z rodzicami
29.03-03.04.04 Przerwa wielkanocna
23.04.2018 Wystawienie ocen w klasach: IV technikum
27.04.2018 Zakończenie roku szkolnego w klasach: IV technikum
4-8 05.2018 Egzamin maturalny: j. polski, matematyka, j. angielski
15.05.2018 Wystawienie propozycji ocen w pozostałych klasach
16.05.2018 Zebrania z rodzicami pozostałych klas
31.05.2018 Boże Ciało
01.06.2018 Dzień Absolwenta
15.06.2018 Wystawienie ocen w pozostałych klasach
18.06.2018 Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
29.06.2018 Rada Pedagogiczna Analityczna
19.06 – 04.07.2018 Sesja egzaminacyjna
20 -31.08 2018 NAUCZYCIELE NA MIEJSCU DO DYSPOZYCJI DYREKTORA (egzaminy poprawkowe, poprawkowe egzaminy dojrzałości itp. Zgodnie z art.64 Karty Nauczyciela)

 

Propozycja dni wolnych:

- 04.12.2017 – Święto Szkoły

- 02.05.2018 – dzień między świętami

- 04.05.2018 – matura język polski

- 07.05.2018 – matura – matematyka

- 08.05.2018 – matura – język angielski

- 01.06.2018 – Dzień Absolwenta

- 19.06.2018 – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna