Zakończenie roku szkolnego

Zakończenie roku szkolnego o godz. 8.30

 

Egzaminy poprawkowe  rozpoczynają się o godz. 9.00

Imienny wykaz egzaminów poprawkowych na tablicy ogłoszeń