9.06 egzamny :
15.15 -  geografiar
16.00 -  język plski

Ważna informacja dotycząca legitymacji szkolnych.

lsZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. legitymacje szkolne wydane na drukach szkolnych według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia i opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. 
Legitymacje bez wpisanego nr PESEL traktowane będą jako nieważne i nie będą uprawniać do ulgowych przejazdów. 

Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po wyżej wymieniony wpis.

GamesNight

III dzien absolwenta 2015

Komisja powołana przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty dokonała oceny prac uczniówgimnazjów i szkół dla młodzieży prowadzących kształcenie w zawodach, zgłoszonychdo konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Łącznie zgłoszono 504 prace, w tym 191 prac uczniów gimnazjum i 313 prac uczniów szkółdla młodzieży kształcących w zawodach. Prace przygotowane były w kategoriach: pracapisemna, praca plastyczna i film.

W kategorii film wśród prac zgłoszonych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych najwyżejoceniony został projekt Arkadiusza Rudowicza i uczniów klasy III technikum informatycznego w Zespole Szkół Zawodowych im. św. Barbary w Bogatyni, pod tytułem: „Wybieram szkołę zawodową, bo lepiej być dobrym fachowcem, niż bezrobotnymmagistrem”.

Praca zostały zakwalifikowane do etapu centralnego i przesłana do Ministerstwa EdukacjiNarodowej.

Link do filmu:

https://youtu.be/15mZjYno7wQ

Podkategorie